Søer og heder på Bornholm


Der er mange søer af forskellig størrelse og oprindelse på Bornholm. Der er også mange små floder og vandløb og store tørveområder.
I løbet af istiden bevægede gletsjermasser sig sydpå over øen og efterlod en bølget bundprofil med forhøjninger og granitmassiver. I løbet af denne periode blev der dannet morænesøer i den nordlige del af øen som følge af smeltende is.

Små søer og moser på Bornholm

Små søer og moser på Bornholm

Mange af de mindre indlandsøer på Bornholm er nu tørveområder. Dette gælder især for nogle af søerne i Almindingen - området, som er øens største skovområde. Andre søer er dækket af græs og siv og vandlilje. Mindre vandområder er helt dækket af vegetation.

Rosø Sø, der ligger i den skovklædte Rø Plantage, er et vandområde, der er tilgroet med små damroser. Søen er ikke kun værdifuld ud fra et botanisk synspunkt, da vegetationen skaber optimale tilbagetrækningsområder for de ferskvandsfisk, der lever i den.

Fiskesøer på Bornholm

Der kan fiskes i små skovsøer som Asedamme i Almindingen, og landskabets ro og unikke atmosfære gør det muligt at komme helt væk fra hverdagen, mens man fisker. En anden populær sø til fiskeri på øen er Krasmoza, som er en mellemstor sø nær Klemensker.

Liste over alle fiskesøer på Bornholm:

Åsedam: gedde og mort
Dammemosa: gedde, krebs og ål
Ratchet Mosa: sommer gedde og regnbueørred
Krasmosa: gedde, tench og ål
Hammersø: gedde, aborre og ål
Rubinsø: gedde og aborre
Safirsø: aborre, mort, karpe, ørred
Smaragdsø: havørred, gedde og aborre
Snorrebakkesø: gedde, aborre
Stenbrudssø: sander, sorte og regnbueørred om sommeren

Se: Fiskeri på Bornholm

Hammersø- Danmarks eneste bjergsø

Søerne Hammersø & Opalsø

Hammersø Sø ved foden af ​​Hammeren anses for at være den største sø på Bornholm. Den ligger tæt på kysten på det nordlige Bornholm, mellem Langebjerg bakker og Hammerens granitklipper, og er næsten 700 m lang og ca. 150 m bred.

Opalsø-søen ligger lige ved siden af den. Begge disse vandområder er kunstige søer og er resterne af tidligere granitbrud, som blev oversvømmet med ferskvand efter deres lukning. Over Opalsø-søen er der monteret et reb, som du kan bruge til at glide ned fra plateauet og lande i søen. Det kræver en del mod at deltage i denne sjov.

Rubinsø, Smaragdsø I Safirsø

Søerne Rubinsø, Smaragdsø og Safirsø

Mange af søerne på Bornholm er et resultat af menneskelig aktivitet. I forbindelse med kulminedrift syd for Hasle blev der f.eks. opdaget en dyb vandåre, som siden har forsynet Rubinsø Sø med vand.
De nærliggende søer Smaragdsø og Safirsø blev også skabt ved mineraludvinding på øen og er opkaldt efter de farver, de flimrer i, når solen skinner.
De enkelte søer har deres egne navne, f.eks. Stenbrudso, som blev skabt, da et gammelt stenbrud blev oversvømmet. I det 19. århundrede blev der her udvundet granit og gnejs. Minearven omfatter søer, hvoraf nogle er dybe og har for det meste uregelmæssige jordbundsstrukturer.

360° Panorama Hammersø Sø

tovbanen on Bornholm
Dette websted bruger cookies for at få det til at fungere bedre.
Facebook
Instagram