Slotte og befæstninger på Bornholm


Bornholms mange historiske slotte, skyttegrave og befæstninger bærer mange vidnesbyrd om øens lange historie. I dag er de populære attraktioner på øen. På grund af sin centrale beliggenhed ved Østersøen har Bornholm været en arena for kamp og plyndring mange gange.

Foruden ruinerne af Hammershus Slot er der Lilleborg & Gamleborg i Almindingen-skoven, Gamleborg i Paradisbakkerne, Rispebjerg-volden, Christiansø-fæstningsøen, befæstninger i Rønne, Storeborg-mure nær Rø, Borgvolden-volden på Rø-plantagen og mange andre små vold og befæstninger rundt om øen. Bornholms rundkirker var også små slotte, der tjente til at beskytte befolkningen.

Hammershus

Hammershus er Bornholms mest imponerende middelalderlige slotruiner og et populært udflugtsmål. Lige på vejen fra Vang til Sandvig tilbyder Hammershus sine besøgende en imponerende udsigt. I det 12. århundrede begyndte opførelsen af ​​en fæstning her. Gennem århundrederne har det forvandlet sig til en næsten unik fæstning, omgivet på tre sider af stejle klippevægge. Slottet var hovedkvarter for kirkehøjtstående personer indtil Lubeks besættelse af Bornholm i 1522. I 1658 blev Bornholm og slottet med det svensk territorium. Dette var en kort periode, og året senere styrede danskerne Hammershus igen. Slottet oplevede sin storhedstid i det 16. århundrede.

Fra 1743 boede ingen hersker mere i slottet, hvilket fik bygningen til at kollapse, som først kunne stoppes i 1822, da den blev beskyttet. Anlægget er i øjeblikket ved at blive totalrenoveret.

Rispebjerg Bornholm

Rispebjerg

Væggene i Rispebjerg er Bornholms ældste fæstning øst for Pedersker ved Øle Å, hvor ritualer blev afholdt på stedet tilbage i stenalderen. Det menes at være solens tempel. I jernalderen blev templet omkring 100-300 e.Kr. en befæstning for at beskytte den lokale befolkning mod angreb fra røverne. Det var en vold med palisadehegn, tårne ​​og fortov. Det hele var omgivet af en voldgrav. På den ene side var hele komplekset beskyttet af floden.

I dag er der desværre ikke meget at se på, da alle træbeslag er lange rådne. Voldene er stadig tydeligt synlige. Derudover er bygningernes placering og størrelse markeret flere steder.

Zamek Gamleborg Bornholm

Gamleborg, Almindingen

Resterne af Gamleborg Slot ligger i Almindingen skovområde. Dette slot var det første massive slotskompleks på Bornholm, bygget på tidspunktet for den store vandring omkring 750 e.Kr., som et tilflugtssted for folk fra andre vikingestammer, Gamleborg oplevede sit højdepunkt før Lilleborg i vikingetiden mellem 800 og 1100 e.Kr. På det tidspunkt var det øens vigtigste fæstning og kongens hovedkvarter. Anlægget måler 264 x 110 m.

Omkring 1100 e.Kr. blev slottet stærkt befæstet igen, inden det blev opgivet til fordel for det nye Lilleborg Slot, der blev bygget kun 700 meter væk. Årsagen til denne beslutning er ukendt. Området Almindingen var endnu ikke skovklædt på det tidspunkt. Det var snarere et mindre skovklædt, kuperet område med heder og søer, dale og kampesten. På grund af sin rigdom blev Bornholm ofte besøgt af udenlandske tropper. Folk ledte også efter beskyttelse i tilfælde af naturkatastrofer.

I dag kan man stadig se et par rester af grundmurene. Jordmuren er placeret på den nordlige, vestlige og sydlige kant af det tidligere slot. Østsiden er derimod meget stejl og tilbyder god beskyttelse mod angribere. Den store nordport er stadig tydelig synlig. I den første periode, hvor slottet blev oprettet, var der også en sydlig port her, som senere blev lukket og erstattet med en port fra sydvest. Da næsten ingen arkæologiske fund er blevet opdaget på komplekset, antages det, at det blev brugt i tilfælde af angreb. Slottet var tilsyneladende ikke beboet hele tiden.

Lilleborg, Almindingen

Lilleborg erstattede Gamleborg som en kongelig fæstning på Bornholm i det 12. århundrede. Størrelsen på begge systemer var imidlertid vanskelig at sammenligne. Ikke desto mindre var Lilleborg også en defensiv fæstning. I den tidlige middelalder tjente den kongen som centrum for den verdslige magt på Bornholm og var således et alternativ til Hammershus Slot og kirken, der var ærkebiskopens højborg på den nordlige del af øen.

Arkæologiske fund af mønter fra Knut Magnussons tid (1146-57) og hans efterfølger Valdemar I (1157-82) vidner om slottsalderen. Det antages også, at en af ​​dem skal have været på slottet. I 1259, efter at den blev erobret af kong ærkebiskop Jakob Erlandsen, blev den ødelagt af et angreb med støtte fra prins Jaromar fra øen Rügen. Dette var resultatet af en konstant kamp mellem kirken og kongen på øen. Under udgravningerne blev der bortset fra våben og spor af brande også fundet andre mønter, hvilket antyder, at genstanden skal have været beboet senere. Så det ser ud til, at det ikke blev fuldstændig ødelagt, men det blev gradvist forværret gennem årene.

Borgesøen er en sø i umiddelbar nærhed af resterne af fæstningen. På det tidspunkt fungerede det som en del af et forsvarssystem og dækkede derefter hele 16 meter bakken. Den eneste passage var en træbro. På ringvæggen ved indgangen til slottet blev der beskyttet et hjørnetårn på 9,5 x 9,5 m. Fra det øjeblik kunne du bekæmpe fjender fra alle sider. Slottets mure var 2,40 meter tykke. Yderligere mure førte ned til søen og blev sandsynligvis bygget for at sikre vandforsyningen, da slottet ikke havde nogen brønde.

I dag er resterne af slottet, der ligger på bakken, let tilgængelige fra vejen fra Ronne til Svaneke, disse er grundmure, der engang omgav toppen af ​​bakken i 76 m.

Gamleborg, Paradisbakkerne

Gamleborg, Paradisbakkerne

Paradisbakkerne er et skovområde med bakker øst for Bornholm. Et meget varieret landskab og interessant område inkluderer kløfter, gyngesten, heder og søer og ruinerne af et gammelt slot. Det beskyttende slot, også kendt som Gamleborg, stammer fra omkring 400 e.Kr., da forskellige folk og stammer vandrede rundt i Europa på jagt efter nye lande. Som et resultat af denne folkevandring var der også sammenstød mellem lokalbefolkningen og udlændinge. Gamleborg blev bygget for at beskytte Bornholms folk. Objektet, der var placeret på en 14 meter høj sten, var vanskelig at få adgang til. Baseret på arkæologiske fund antages det, at slottet blev bygget omkring 800 e.Kr.

I dag kan du stadig finde nogle stenmure og fundamenter.

Runde kirker

Runde kirker

Runde kirker på Bornholm er sandsynligvis de mest interessante befæstninger på øen. Ud over at være steder for tilbedelse var de også et tilflugtssted for befolkningen på Bornholm under angreb. Næsten på samme tid, i midten af ​​det 12. århundrede, blev der bygget fire runde kirker lige over hele øen. Kirker er aldrig blevet bygget direkte ved kysten og altid på strategisk smart valgte steder som små fæstninger. Den cirkulære kirkebygning havde et fladt tag med et cirkulært løb. Så forsvarerne kunne bruge kirken som observationspunkt og forsvare den godt. Kirken selv havde kun meget små og smalle vinduer. Indgangene til de øverste etager var lette at forsvare.

I dag har Bornholms rundkirker spidse koniske tage. Der er fire runde kirker i Østerlars, Olsker, Nyker og Nylars.

Rønne fæstning

Rønne fæstning

I slutningen af ​​det 18. århundrede, i tider med konstant kamp på Østersøområdet, besluttede den danske konge Frederik 5. at udvide byen Rønne til en fæstning. En havn var planlagt til at beskytte den danske flåde mod svenske angreb og en fæstningslignende gardinmur, der omgiver hele byen. Ambitiøse anlægsarbejder begyndte i 1687, men projektet blev aldrig fuldstændigt afsluttet, da byggeriet blev stoppet i 1789. På det tidspunkt havde Rønne bygget forskellige voldgrave og et skydetårn syd for byen. Tårnet (Kastellet) ligner meget Bornholms runde kirker, da det er hvidkalket. Et identisk eksempel er Lille Tårn på ærterne - Ertholmene.

Fortet var udstyret med 10 store kanoner på øverste etage og fungerede som et pulvermagasin. Derudover blev der i 1816 bygget forskellige andre bygninger, der er omgivet af en stor mur, og nu er det hjemsted for Bornholm Forsvarsmuseum.

Voldene på Bornholm

Voldene på Bornholm

Voldene på Bornholm blev brugt til at forsvare de naturlige havne for at forhindre fjendtlige tropper i at lande på øen. De findes spredt over hele kystlinjen, for eksempel i Arnager Bay i Bølshavn, Gulhals Batteri og Malkeværnskansen mellem Årsdale og Nexø, Hasle - Helligpeder Skanse, Kanondalen Rønne (Rønne fæstning), Langeskanse nær Balki, Sandvig Batteri, Sveose Odde, Sveose Odde, Odde Skanser og St. Myregård (Arnager). Ikke alle voldene blev bygget på samme tid. Nogle dateres tilbage til det 15. og 16. århundrede.

Svaneke Skansen-bygningen lige ved siden af ​​rygeriet i Svaneke er især værd at se. Det blev bygget for at beskytte havnen mod udenlandske skibe. Oprindeligt var der nord- og østbatterier nord for havnen samt et urbatteri og yderligere to batterier syd for Svaneke havn. Ved begyndelsen af ​​det 18. og 19. århundrede var 11 kanoner stationeret der. Især engelske krigsskibe blev affyret på det tidspunkt.

Batteriafdeling, Dueodde

Dueoddes kanonbatteri spiller en særlig rolle blandt Bornholms befæstninger. Dette er ikke en defensiv installation som alle de andre, men en tysk artilleriposition med bunkere, der blev bygget af den tyske Wehrmacht i det sydlige Bornholm i 1942 under Anden Verdenskrig. Derfra ønskede de tyske besættere at kontrollere alle skibets bevægelser på Østersøen.

Som planlagt blev den enorme facilitet aldrig færdiggjort og har aldrig set nogen kanoner. Ikke desto mindre kan du se enorme bunkere i Dueodde fyrreskov.

Bornholms middelalderlige centrum

Bornholms middelalderlige centrum

Bornholms middelalderlige centrum er en forlystelsespark uden nogen specifik historisk reference. Ikke desto mindre giver det en enestående indsigt i livet på Bornholm mellem det 11. og 13. århundrede samt arkitekturen i en middelalderlig fæstning. Alle bygninger er baseret på historiske modeller.

Ud over en middelalderlig landsby med stalde, huse, en smedebutik og andre værksteder, er der også et træforsvarsborg, der kan sammenlignes med det på Rispebjerg, med et tårn, andre bygninger og et cirkulært spor på hegnet. Imponerende skydeudstillinger er især populære blandt store og små.

Christiansø

Christiansø

Christiansø Fæstning ligger ikke på Bornholm, men på Ærøerne mod øst. Ertholmene, som de kaldes på dansk, kan kun nås via Bornholm. Christiansøs befæstninger er meget værd at se, da hele øen er blevet dækket af befæstninger. Fæstningen på Christiansø går tilbage til 1684, da den danske kong Christian V besluttede at udvide øhavets naturlige havn.

Forsvarstårnene, væggene og voldene blev rejst på meget kort tid under tilsyn af den norske ingeniør Anthon Coucheron og 450 ansatte. Fæstningen bestod sin test i 1808, da engelske krigsskibe angreb en militærhavn for at synke danske korsarer. Angrebsforsøget mislykkedes. Ud over at tjene som en havn og fæstning tjente Pea Islands også som en fængselsø på grund af deres isolerede placering. Mange berømte fanger er blevet fængslet på ufrugtbare klippeøer.

I dag kan du tage på heldagsudflugter fra Bornholm til ærterne og besøge de velbevarede befæstninger.

tovbanen on Bornholm
Dette websted bruger cookies for at få det til at fungere bedre.
Facebook
Instagram