Fortrolighedspolitik

1. Administrator af personoplysninger er Spot Guide Ltd., adresse: 3 Hesketh Road, Ribbleton, Preston, PR2 6NS, Storbritannien (i det følgende benævnt "Administrator").

2. Administratoren kører visitbornholm.coms websted og relaterede grupper på sociale netværk (i det følgende benævnt "Websted").

3. Webstedsbrugeren (i det følgende benævnt "Brugeren") samtykker til behandlingen af ​​hans personlige data af administratoren på de vilkår, der er angivet i denne privatlivspolitik.

4. Alle erklæringer, forespørgsler og oplysninger om personlige data kan indsendes til administratoren via: elektronisk mail til e-mail-adressen contact@visitbornholm.com via kontaktformularen på https://visitbornholm.com/contact, skriftligt på adressen til administratorens kontor.

5. Brugerens personlige data behandles på grundlag af art. 6 og andre bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af enkeltpersoner med hensyn til behandling af personoplysninger og om fri bevægelighed for sådanne data og om ophævelse af direktiv 95 / 46 / EF (generel regulering af databeskyttelse) (i det følgende benævnt "RODO").

6. Brugerens personlige data behandles for at:

- opbevar brugerens konto på webstedet;

- give svar på spørgsmål og andre meddelelser sendt af brugeren via kontaktformularen eller e-mailen og for yderligere kontakt med brugeren;

- at give administratoren information om tilbud, tilbud, rabatter og nyheder (direkte markedsføring);

- kopiering af reklamer, der er lagt ud på bornholm.pls webportal til grupper på sociale netværk, kopiering af reklamer, der er lagt ud på grupper på sociale netværk til internetportalen, kopiering af meddelelser mellem gruppen på sociale netværk.

7. Brugerdata behandles også med henblik på at udføre de kontrakter, som brugeren er part i, eller for at tage andre handlinger på anmodning fra brugeren inden kontraktens indgåelse.

8. Brugerdata behandles også, når det er nødvendigt til formål, der stammer fra juridisk begrundede interesser, der udføres af administratoren eller af en tredjepart (bortset fra situationer, hvor den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder er altoverskyggende i forhold til disse interesser), der kræver beskyttelse af personoplysninger), herunder især med henblik på:

- foretage skatteopgørelser i overensstemmelse med bestemmelserne i polsk skattelovgivning

- bogføring i overensstemmelse med bestemmelserne i regnskabsloven og andre relevante bestemmelser i polsk lovgivning;

- at håndhæve gæld i overensstemmelse med bestemmelserne i Civil Code og andre relevante bestemmelser i polsk lovgivning.

9. Administratoren behandler følgende kategorier af brugerdata: navn og efternavn, e-mail-adresse, telefonnummer, korrespondance-adresse, IP-adresse.

10. Modtagerne af brugerens personlige data kan være:

- Medarbejdere, entreprenører, underleverandører og andre personer, der er ansat eller samarbejder med administratoren;

- Regnskabskontorer, der samarbejder med administratoren;

- Advokatfirmaer, der samarbejder med administratoren;

- Enheder, der leverer it-tjenester til administratoren, herunder især webstedshostingstjenester og e-mail-tjenester;

- Enheder, der leverer marketingtjenester til administratoren;

- Enheder, der er involveret i afviklinger, herunder udbydere af fakturasystemer, online betalingssystemer og banker.

11. Brugerens personlige data kan overføres til tredjelande, men kun efter de principper, der er beskrevet i art. 46 RODO, dvs. forudsat at modtageren giver tilstrækkelig sikkerhed. Under alle omstændigheder er brugeren berettiget til at modtage en kopi af dataene vedrørende ham.

12. Brugerens personlige data opbevares i den periode, der er nødvendig for at nå formålet med databehandling, dvs. ved:

- perioden med at føre brugerens konto på webstedet;

- perioden for offentliggørelse af brugermeddelelser på webstedet;

- periode med opretholdelse af kommunikation med brugeren, især den periode, der er nødvendig for at give brugeren al den ønskede information;

- administratørens markedsføringsperiode perioden for udførelse af konkurrencer deltageren er en bruger;

- den periode, der er nødvendig for korrekt gennemførelse af kontrakter indgået med brugeren;

- den tid, der er nødvendig for at foretage skatteopgørelser vedrørende brugeren og den periode, hvor lagring af dokumentation i forbindelse med skatteopgørelser kræves ved lov;

- lovligt krævet lagringsperiode for regnskabsdokumentation;

- den tid, der er nødvendig for at udføre administratorens tilgodehavender. Brugerens personlige data vil blive slettet permanent, når alle de ovennævnte perioder er afsluttet.

13. Brugeren har ret til:

- få fra administratorens bekræftelse om personlige oplysninger om ham bliver behandlet;

- modtagelse af en kopi af de behandlede data;

- at indhente fra administratoren alle oplysninger, der er dækket af denne privatlivspolitik.

14. Brugeren har ret til at anmode administratoren om straks at rette personlige oplysninger om ham, som er ukorrekte. Under hensyntagen til formålet med behandlingen har brugeren ret til at anmode om supplerende ufuldstændige personoplysninger, herunder ved at give en yderligere erklæring.

15. Brugeren har ret til at anmode administratoren om at slette personlige oplysninger om ham øjeblikkeligt, og administratoren er forpligtet til at slette personlige data uden unødig forsinkelse (med undtagelse af de undtagelser, der er omhandlet i lov), hvis en af ​​følgende omstændigheder opstår:

- personoplysninger er ikke længere nødvendige til de formål, som de blev indsamlet eller behandlet på anden måde;

- Brugeren har trukket det samtykke, som behandlingen er baseret på, og der er ingen anden retlig grund til behandling;

- Brugeren rejser en indsigelse, der er nævnt i punkt 18 eller 19;

- personoplysninger er behandlet ulovligt;

- personoplysninger skal fjernes for at overholde en juridisk forpligtelse i henhold til unionsretten eller lovgivningen i den medlemsstat, som administratoren henhører under;

- personlige data blev indsamlet i forbindelse med at tilbyde informationssamfundstjenester direkte til barnet, baseret på samtykke fra barnet eller hans / hendes forælder (værge).

16. Brugeren har ret til at anmode administratoren om at begrænse behandlingen i følgende tilfælde:

- når brugeren sætter spørgsmålstegn ved rigtigheden af ​​personlige data - i en periode, hvor administratoren kan kontrollere rigtigheden af ​​sådanne data;

- når behandlingen er ulovlig, og brugeren modsætter sig fjernelse af personlige data, idet han i stedet anmoder om at begrænse deres brug;

- når administratoren ikke længere har brug for personlige data til behandling, men det er nødvendigt af brugeren at etablere, påstå eller forsvare krav;

- når Brugeren har indgivet en indsigelse, der er nævnt i punkt 18 - indtil det afgøres, om de legitime grunde fra administratorens side tilsidesætter grundene til indsigelse fra den registrerede.

17. Brugeren har ret til i et struktureret, ofte brugt maskinlæsbart format at modtage personlige data, som han leverede til administratoren, og har ret til at sende sådanne personlige data til en anden datadministrator uden nogen hindring fra administratoren til hvem disse personlige oplysninger blev leveret. Ved at udøve retten til at overføre data har brugeren ret til at anmode om, at personlige data sendes af administratoren direkte til en anden administrator af personlige data, hvis det er teknisk muligt.

18. Brugeren har ret til når som helst - af grunde, der er relateret til hans specielle situation - at behandle hans personlige data baseret på legitime interesser forfulgt af administratoren eller af en tredjepart. Administratoren har ikke længere tilladelse til at behandle sådanne personoplysninger, medmindre han påviser eksistensen af ​​gyldige juridisk gyldige grunde til behandling, tilsidesættelse af den registreredes interesser, rettigheder og friheder eller grunde til at etablere, undersøge eller forsvare krav.

19. Brugeren har ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger om ham med henblik på direkte markedsføring, og administratoren er forpligtet til at medtage en sådan modstand.

20. Brugeren kan når som helst trække tilladelse til databehandling tilbage. Det skal dog huskes, at:

- tilbagetrækning af samtykke påvirker ikke lovligheden af ​​behandlingen, der blev foretaget før tilbagetrækning af samtykke;

- på trods af tilbagetrækning af samtykke, er administratoren stadig berettiget til at behandle data inden for det omfang, der er angivet i punkt 7-8. tilbagetrækning af samtykke forhindrer administratoren i at betjene brugerens konto på webstedet og er ensbetydende med at kræve dens lukning.

21. Levering af personlige data er en betingelse for at indgå en konto til vedligeholdelse af en konto på webstedet.

22. Levering af personlige data er en betingelse for at indgå salgskontrakter via webstedet.

23. Brugeren har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, især i den medlemsstat, hvor han har sin sædvanlige bopæl, hans arbejdsplads eller stedet for den påståede overtrædelse, hvis han mener, at behandlingen af ​​personoplysninger om ham krænker bestemmelserne i GDPR.
 

Acceptabel Brugspolitik (AUP)

 1. Introduktion: Denne Acceptable Brugspolitik ("AUP") definerer vilkår og betingelser for brugen af de tjenester og produkter, der tilbydes af Spot Guide Ltd. Enhver bruger, kunde eller person, der bruger vores tjenester, er forpligtet til at overholde denne AUP.

 2. Forbudte Handlinger: Brugere er forpligtet til at bruge Spot Guide Ltd.'s tjenester på en lovlig og etisk måde. Følgende handlinger er forbudt:

  • At sende spam eller uønskede beskeder.

  • Forsøg på indbrud, DDoS-angreb og andre handlinger, der sigter mod at forstyrre driften af tjenesterne.

  • At sprede indhold af hadefuld, diskriminerende, voldelig eller pornografisk karakter.

  • Krænkelse af ophavsrettigheder og intellektuel ejendomsret.

 3. Forbudte Brancher og Varer: Spot Guide Ltd. forbeholder sig retten til at nægte at levere tjenester til enheder, der opererer inden for bestemte brancher eller handler med bestemte varer, herunder:

  • Ullegale stoffer, narkotika og receptpligtige lægemidler uden passende tilladelser.

  • Våben, ammunition og eksplosive materialer.

  • Seksuelle tjenester, pornografi og materialer for voksne.

  • Spil og hasardspil uden passende licenser.

 4. Overtrædelse af Politikken: Overtrædelse af denne AUP kan resultere i suspension eller ophør af tjenester leveret af Spot Guide Ltd., samt iværksættelse af passende retlige skridt.

 5. Ændringer i Politikken: Spot Guide Ltd. forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne AUP til enhver tid. Disse ændringer træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen.

 6. Kontakt: Hvis du har spørgsmål vedrørende denne AUP, bedes du kontakte os på contact@visitbornholm.com eller +4553337233.

tovbanen on Bornholm
Dette websted bruger cookies for at få det til at fungere bedre.
Facebook
Instagram