Website-Bestimmungen

1. Disse forordninger definerer reglerne for brug af tjenester leveret af Spot Guide Ltd., baseret på 3 Hesketh Road, Ribbleton, Preston, PR2 6NS, Storbritannien, i det følgende benævnt "administrator" som en del af visitbornholm.com websted , i det følgende benævnt "service";

2. Korrespondance med administratoren kan udføres via e-mail på contact@visitbornholm.com.

3. En person, der er registreret på webstedet og bruger webstedet, benævnes i det følgende "brugeren".

4. Administratoren forpligter sig til at give gratis mulighed for at offentliggøre og se reklamer på webstedet. Administratoren er forpligtet til at levere bestilte varer uden mangler.

5. Annoncering af publiceringstjenester på webstedet leveres af følgende enheder: Spot Guide Ltd., 3 Hesketh Road, Ribbleton, Preston, PR2 6NS, Storbritannien. Disse tjenester leveres kun til brugere,
der ikke er forbrugere, baseret på individuelle aftaler. Prislister placeret på webstedet er kun vejledende og udgør ikke et tilbud i henhold til civilret.

6. Parternes forpligtelser og rettigheder med hensyn til beskyttelse af personoplysninger reguleres af fortrolighedspolitikken, som er en integreret del af disse forordninger.

7. Oplysninger om cookies og lignende teknologier, der bruges på webstedet, er inkluderet i "Politik for cookies og lignende teknologier", tilgængelig på webstedet.

8. Brugeren erklærer, at han har rettighederne til det materiale, han har lagt ud på webstedet og leveret til administratoren. Det er forbudt at bruge ulovligt materiale, opnået på en ulovlig måde eller krænke tredjeparts rettigheder på webstedet.

9. Administratoren har ret til at fjerne materiale fra webstedet, der krænker det foregående punkt.

10. I tilfælde af gentagne gange at placere annoncer med det samme indhold af brugeren på samme tid, har administratoren ret til at slette en kopi af den originale annonce

11. Tjenesten deltager ikke i transaktioner eller kontrakter mellem brugere og er ikke ansvarlig for skader, der opstår mellem dem. Vi anbefaler forsigtighed med begrænset tillid.

12. Hjemmesiden er ikke ansvarlig for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af ​​de varer eller tjenester, der sælges som en del af meddelelsen, og sandheden og nøjagtigheden af ​​deres beskrivelse.

13. For at bruge webstedet af brugeren er det nødvendigt at have en computer (eller andet elektronisk udstyr med lignende funktioner) med adgang til Internettet og med det installerede program - en webbrowser.

14. Brugeren har ret til at anmode om forklaring af reglerne fra administratoren.

15. Brugeren har ret til at klage over de tjenester, der er uforenelige med kontrakten med administratoren og kræve, at de bringes i overensstemmelse med kontrakten. Klagen kan indsendes via e-mail, pr. Post til administratorens adresse angivet i punkt 1 eller personligt på administratorens kontor på den adresse, der er angivet i punkt 1. Hver klage vil blive behandlet individuelt af administratoren, og hvis den er legitim , vil brugerens anmodninger blive opfyldt på en måde, der er fastgjort.

16. Brugeren har ret til når som helst at trække sig fra den kontrakt, der er indgået med administratoren, og til at anmode om fjernelse af kontoen på webstedet.

17. Administratoren har ret til at opsige den kontrakt, der er indgået med brugeren i tilfælde af flere overtrædelser af reglerne fra brugeren.

18. Disse regler kan ændres af administratoren i tilfælde af: en. ændre emnet for administratorens aktivitet eller omfanget af tjenester leveret af administratoren og deres priser,

b. ændring af administratorens data,

c. manglende overholdelse af forordningerne med lovbestemmelserne.

19. Ændring af forordningerne må ikke fratage eller begrænse brugerens rettigheder erhvervet i henhold til den forrige ordlyd af forordningerne.

20. Brugere informeres om ændringen i reglerne via e-mail og reklame på webstedet 14 dage i forvejen.

21. Brugeren, der ikke accepterer at ændre reglerne, har ret til at afslutte yderligere brug af webstedet med øjeblikkelig virkning.

22. Disse forordninger træder i kraft på dagen for offentliggørelsen på webstedet.
tovbanen on Bornholm
Dette websted bruger cookies for at få det til at fungere bedre.
Facebook
Instagram