Lejebetingelser for Sportsudstyr og Aktiviteter af Spot Guide Ltd.

Indledning
Dette dokument fastsætter vilkårene for udlejning af sportsudstyr og aktiviteter tilbudt af Spot Guide Ltd. (herefter benævnt "Selskabet").

Serviceomfang
Selskabet tilbyder formidlingstjenester i udlejning af sportsudstyr og organisation af sportsaktiviteter. Selskabet er ikke ejer af udstyret, men fungerer som formidler mellem kunden og udlejningsejeren.

Betalinger

a. Alle betalinger for leje af udstyr og sportsaktiviteter foretages direkte til Selskabet via PayPal betalingssystemet (PayPal Privacy Policy, PayPal Legal Agreements, PayPal Policy Updates) .
b. Selskabet overfører betalingerne til udlejningsejerne ved udgangen af hver måned.

Ansvar
a. Selskabet påtager sig ikke ansvar for ulykker, skader eller skader opstået under brugen af det lejede udstyr eller deltagelse i sportsaktiviteter.
b. Selskabet er ikke ansvarlig for udlejning af beskadiget udstyr.
c. Eventuelle tvister vedrørende udstyrsskader under lejeperioden afgøres direkte mellem lejeren og udlejningsfirmaet.

Lejebetingelser
a. Lejeren er forpligtet til at sætte sig ind i udstyrets tekniske tilstand før leje.
b. Lejeren påtager sig fuldt ansvar for udstyret fra tidspunktet for modtagelse til returnering.

Returnering af Udstyr
a. Udstyret skal returneres i en ubeskadiget tilstand, medmindre skaderne skyldes årsager uden for lejerens kontrol.
b. I tilfælde af skader kan lejeren blive opkrævet for reparation eller udskiftning af udstyret.

Afbestilling og Refunderinger
a. Afbestilling af udstyrsleje eller sportsaktivitet skal meddeles til Selskabet i god tid.
b. Betingelserne for returneringer og afbestillinger er specificeret i en separat regulering.

Afsluttende Bestemmelser
a. Selskabet forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser.
b. Accept af disse betingelser er ensbetydende med lejerens accept af alle dens vilkår.

Ikrafttrædelsesdato for Betingelserne: 01.06.2023

tovbanen on Bornholm
Dette websted bruger cookies for at få det til at fungere bedre.
Facebook
Instagram