Paradisbakkerne

Paradisbakkerne

Paradisbakkerne, er et klippefyldt, kuperet område øst for Bornholm mellem Svaneke og Nexø, som skylder istiden sin form.

Rokkestenen, en af ​​Bornholms berømte vaklende sten, tiltrækker mange turister til dette romantiske skovområde.

I dette unikke landskab kan du finde mange stenede kløfter og sprækkedale i en naturlig skov. Kløfterne er meget stejle og smalle og spænder fra 20 til 50 meter høje. Vegetationen er meget frodig. Området består delvist af tørvemyrer og våde enge, krydset af idylliske skovsøer. Selvom Paradisbakkerne i dag er dækket af en høj skov, var det engang en lynggræs som Almindingen.

Det højeste punkt i området er 113 meter højt. Paradisbakkerne dyr og planter er delvis truet af udryddelse og er meget sjældne. De inkluderer biller og fuglearter, såsom uldugle, kran og havørne og forskellige flagermusarter.

Paradisbakkerne Bornholm
Rokkestenen

I øst-vest retning krydser Lindsvej cykelsti Paradisbakkerne. Området krydses af tre godt afmærkede vandrestier. De fører forbi de forhistoriske spor efter de første bosættelser i dette område. En af Bornholms Rokkestenen (svingende sten) ligger her. I buskene kan du også finde grundmurene på Gamleborg Slot, som var et tilflugtssted for lokale beboere i en nødsituation.

I 1890 blev området under naturbeskyttelse og er nu under opsyn af Bornholms Myndighed. Der har også været et forsøg på at genskabe området ved hjælp af økologiske foranstaltninger såsom fåregræsning.

Da Paradisbakkerne er privatejet, er ophold fra kl. 06.00 til solnedgang kun tilladt på afmærkede vandre-, cykel- eller ridestier. Biler er forbudt at komme ind. Hold en afstand på 150 m fra bygninger. Du kan plukke svampe og bær til eget brug overalt i området.

Paradisbakkerne peger

Klint - Klinteby
Det er en bakke højt i landskabet, afgrænset af en stejl klippe på den ene side og fladt inde i landet på den anden. Dette område har været et naturreservat siden 1934.

Fjældstauan
Fjældstauan er Danmarks første vandrehjem. I 1925 grundlagde rektor Hartvig Møller sin ejendom "Fjældstauan" i Paradisbakkerne som det første uofficielle hostel i Bornholm og Danmark, da han ideelt set stillede dette vidunderlige feriehus til rådighed til gratis brug for spejdere, lærlinger og andre unge mennesker, der vandrede rundt på øen, nu er et privat sommerhus.

Rokkesten
Det er den mest berømte kampesten på øen og har været under naturbeskyttelse siden 1894. Det er en af ​​de vaklende sten på øen.

Grydesø
En lille skovsø omgivet af høje klipper og tæt skov.

Skottedal
Det er en dybt skåret og rigt tilgroet dal, dækket af høje nåletræer. Vi kan finde bærmarker her.

Slingesten
En kampesten med en historie, der er særlig interessant for børn: den blev kastet af en trold på en sølvstreng fra øen Christiansø mod Bodils Kirke, som det fremgår af markeringen på stenen.

Linkisten
Linkisten er en sprække, der er blokeret af kampesten på begge sider. Legenden siger, at en svensk kvinde ved navn Lin med et barn på hendes skulder skal være faldet ned i klippen og døde her. Formentlig var det denne legende, der gav anledning til omdannelsen af ​​navnet til "Kiste af Lin" - Ligkisten.

Gamleborg
I det mest sydvestlige hjørne af Paradisbakkerne er der et velbevaret slot, hvis tidligste bygninger dateres tilbage til omkring 200 e.Kr., var et tilflugtssted for indbyggerne i området, der trak sig tilbage der med deres kvæg.

Borgesø
Den tidligere voldgrav fra Gamleborg er nu en lille, næsten tør skovsø med fantastisk vegetation. Men tidligere blev slotsområdet, der ligger 14 meter over det omgivende flade terræn, blokeret fra nord af Borgesø-søen og fra sydøst af en 10 meter høj klint.

Midterpilt
Stenbunken markerer her det højeste punkt i området ved 113 m over havets overflade.

Majdal
En bred dal med frodige bregner, tranebær og blåbær.

Ravnedal
Ravnedal er en meget smuk kløftdal, muligvis den smukkeste på øen, med glatte isvæggede mure, måske mere end 50.000 år siden. Du kan mærke klippens "glathed" med dine hænder og se den iskraft, der har skubbet gennem revnerne i klippen.

Tamperdal
En dal med høje løvskove og mange fuglearter.

Troldstauerna 
Det er en klippevæg, der ligger direkte nord for Dybedal med kollapsede sten, der danner huler.

Dybedal
Dybedal er en to-tre meter bred og otte meter dyb smuk kløftdal. Her og der strømmer vandet til bunden af ​​dalen og favoriserer frodigheden hos flere arter af bregner og blåbær. Sti langs dalen Den løber på bar sten med en karakteristisk rillet overflade.

Heksens dør
Heksedøren er en lodret klippevæg i Dybedal, hvor et rektangel set på afstand ser ud som en dør, fordi den altid er fugtig og har en anden farve end resten af ​​klippen. Og over "døren" kan du se heksens ansigt.

Gamledam
Oprindeligt var Gamledam en mose i bunden af ​​kløftdalen, men den blev oversvømmet med vand, og i dag ser stedet ud til at være en meget idyllisk sø, afgrænset af klipper mod nord.

Oksemyr
Oksemyr er en flad mose, der i middelalderen var et vandingssted for dyr, der græssede på bakker. Både mod vest og øst opstår lave klipper i dette vådområde, som om natten kunne have tjent som varme levesteder for dyr.

Kodal
En kløftdal meget karakteristisk for Bornholm.

Paradisbakkerne peger
Paradisbakkerne turistruter

Paradisbakkerne turistruter

1. Blå (firkantet)
Længde: ca. 6 km
Varighed: ca. 3 timer
Start: Klintebygård lub Gamleborg
Stationer: Klinteby, Klint, Fjeldstauan, Rokkestenen, Grydesø, Skottedal, Slingesten, Linkisten, Gamleborg, Borgesø, Midterpilt

2. Rød (cirkel)
Længde: ca. 3 km
Varighed: ca. 1 time
Start: Klintebygård
Stationer: Klinteby, Klint, Fjeldstauan, Rokkestenen, Grydesø

3. Gul (trekant)
Længde: ca. 6,5 km
Varighed: ca. 3 timer
Start: Klintebygård
Stationer: Klinteby, Klint, Fjeldstauan, Rokkestenen, Grydesø, Midterpilt, Majdal, Ravnedal, Tamperdal, Troldstauerna, Dybedal, Heksens dør, Trommerestene , Gamledam, Oksemyr, Kodal

tovbanen on Bornholm
Dette websted bruger cookies for at få det til at fungere bedre.
Facebook
Instagram