Polityka Prywatności dla Sprzedających na visitbornholm.com

Wprowadzenie

Witamy w Spot Guide Ltd. i dziękujemy za zainteresowanie sprzedażą na naszej platformie visitbornholm.com. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie Państwa o tym, jak zbieramy, używamy i chronimy dane osobowe sprzedających na naszej stronie.

Zbieranie Danych

Aby rozpocząć sprzedaż na visitbornholm.com, wymagane jest wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie. W formularzu prosimy o podanie następujących danych:

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres e-mail
 3. Numer telefonu
 4. Nazwa firmy (jeśli dotyczy)

Przetwarzanie i Używanie Danych

Dane zebrane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą używane wyłącznie w celu:

 1. Nawiązania kontaktu w sprawie potencjalnej współpracy

 2. Weryfikacji tożsamości sprzedającego

 3. Ustalenia warunków współpracy

Po akceptacji wniosku o współpracę, sprzedający zostanie poproszony o przesłanie zdjęć produktów oraz ich opisów. Te materiały będą wykorzystywane do prezentacji i promocji produktów na stronie visitbornholm.com.

Prowizja od Sprzedaży

Spot Guide Ltd. pobiera prowizję od każdej sprzedaży dokonanej za pośrednictwem visitbornholm.com. Wysokość prowizji jest ustalana indywidualnie z każdym sprzedającym.

Bezpieczeństwo Danych

Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych naszych sprzedających. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu danych osobowych.

Udostępnianie Danych

Dane osobowe sprzedających nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo lub jest to niezbędne do realizacji umowy sprzedaży (np. logistyka, płatności).

Prawa Sprzedających

Każdy sprzedający ma prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych osobowych

 2. Sprostowania błędnych lub nieaktualnych danych

 3. Usunięcia swoich danych osobowych

 4. Ograniczenia przetwarzania swoich danych

 5. Sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach będziemy informować sprzedających za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie lub  contact@visitbornholm.com , tel. +4553337233.

Data wejścia w życie: 01.12.2023

Polityka Dopuszczalnego Użytkowania (AUP)

1. Wprowadzenie:
Niniejsza Polityka Dopuszczalnego Użytkowania („AUP”) określa zasady i warunki korzystania z usług i produktów oferowanych przez Spot Guide Ltd. Każdy użytkownik, klient lub osoba korzystająca z naszych usług zobowiązana jest przestrzegać niniejszej AUP.

2. Zabronione Działania:

Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z usług Spot Guide Ltd. w sposób legalny i etyczny. Zabronione jest:

Rozsyłanie spamu lub niechcianych komunikatów.
Próby włamań, ataków DDoS, i innych działań mających na celu zakłócenie pracy serwisów.
Rozpowszechnianie treści o charakterze hejtu, dyskryminacji, przemocy czy pornografii.
Naruszanie praw autorskich i własności intelektualnej.

3. Zabronione Branże i Towary:

Spot Guide Ltd. zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług dla podmiotów działających w określonych branżach lub handlujących określonymi towarami, w tym:
Substancje nielegalne, narkotyki, i leki na receptę bez odpowiednich zezwoleń.
Bronie, amunicja, i materiały wybuchowe.
Usługi seksualne, pornografia, i materiały dla dorosłych.
Hazard i gry losowe bez odpowiednich licencji.

4. Naruszenie Polityki:
Naruszenie niniejszej AUP może skutkować zawieszeniem lub zakończeniem świadczenia usług przez Spot Guide Ltd., a także podjęciem odpowiednich kroków prawnych.

5. Zmiany w Polityce:
Spot Guide Ltd. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej AUP w dowolnym czasie. Zmiany te wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu.

6. Kontakt:
W przypadku pytań dotyczących niniejszej AUP, prosimy o kontakt pod adresem contact@visitbornholm.com lub +4553337233.

Zasady dotyczące sprzedawców na visitbornholm.com

Wstęp

Nasz rynek oferuje unikalne możliwości sprzedaży rękodzieła klientom na całym świecie. Aby zapewnić najlepsze doświadczenia zarówno dla sprzedawców, jak i kupujących, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami, które są integralną częścią naszych Warunków korzystania.

1. Podstawy sprzedaży

a. Czego nie można sprzedawać

Produktów zabronionych, naruszających prawa własności intelektualnej.
Odsprzedaż produktów niezwiązanych z rękodziełem jest niedozwolona.

b. Standardy dla sprzedawców

Przestrzeganie przepisów prawnych i regulacji.
Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta.
Przestrzeganie terminów wysyłki i przetwarzania zamówień.
Aktywna komunikacja z kupującymi.
Rozwiązywanie sporów i reklamacji.

2. Przynależność do platformy visitbornholm.com

a. Prywatność i ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Poszanowanie prywatności kupujących.

b. Standardy komunikacji

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych kupujących.
Zakaz używania danych do nieautoryzowanych celów.

c. Powiadamianie o anulowaniu transakcji

Obowiązek informowania kupującego o anulowaniu zamówienia.
Zwrot pełnej kwoty w przypadku anulowania transakcji.

3. Reklamacje i Twój sukces

a. System reklamacji visitbornholm.com

Wymóg próby rozwiązania problemów bezpośrednio z kupującym.
Możliwość interwencji Spot Guide Ltd. w przypadku nierozwiązanych sporów.

b. Twoje produkty i Warunki korzystania z visitbornholm.com

Spot Guide Ltd. może ograniczyć widoczność produktów w przypadku ryzyka sporów, oszustw lub sprzedaży podróbek.
Informowanie sprzedawcy o podjętych działaniach.


Zachęcamy do przestrzegania tych zasad, aby zapewnić sobie sukces na naszej platformie i budować zaufanie wśród kupujących. Dziękujemy za wybór visitbornholm.com jako miejsca do prezentacji i sprzedaży Twoich wyjątkowych produktów rękodzielniczych.

tovbanen on Bornholm
Ta strona używa ciasteczek, aby mogła działać lepiej.
Facebook
Instagram