Regulamin Wynajmu Aktywności i Sprzętu Sportowego przez Spot Guide Ltd.

 1. Wstęp
  Niniejszy regulamin określa zasady wynajmu aktywności i sprzętu sportowego oferowanego przez firmę Spot Guide Ltd. (zwanej dalej „Firmą”).

 2. Zakres Usług
  Firma oferuje pośrednictwo w wynajmie sprzętu sportowego oraz organizacji aktywności sportowych.
  Firma nie jest właścicielem sprzętu, lecz pełni rolę pośrednika między klientem a właścicielem wypożyczalni.

 3. Płatności
  a. Wszystkie płatności za wynajem sprzętu i aktywności sportowe są dokonywane bezpośrednio na rzecz Firmy za pośrednictwem systemu płatności PayPal  (PayPal Privacy Policy, PayPal Legal Agreements, PayPal Policy Updates) .
  b. Firma przekazuje należności właścicielom wypożyczalni na koniec każdego miesiąca.

 4. Odpowiedzialność
  a. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody lub urazy powstałe podczas korzystania z wynajętego sprzętu lub uczestnictwa w aktywnościach sportowych.
  b. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wypożyczenie uszkodzonego sprzętu.
  c. Wszelkie spory dotyczące uszkodzeń sprzętu w trakcie wynajmu są rozstrzygane bezpośrednio między wynajmującym a firmą wynajmującą.

 5. Warunki Wynajmu
  a. Wynajmujący jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem technicznym sprzętu przed jego wynajęciem.
  b. Wynajmujący przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za sprzęt od momentu jego odbioru do czasu zwrotu.

 6. Zwrot Sprzętu
  a. Sprzęt należy zwrócić w stanie niepogorszonym, chyba że uszkodzenia wynikły z przyczyn niezależnych od wynajmującego.
  b. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, wynajmujący może być obciążony kosztami naprawy lub wymiany sprzętu.

 7. Rezygnacja i Zwroty
  a. Rezygnacja z wynajmu sprzętu lub aktywności sportowej powinna być zgłoszona Firmie z odpowiednim wyprzedzeniem.
  b. Warunki dokonywania zwrotów i rezygnacji określa odrębny regulamin.

 8. Postanowienia Końcowe
  a. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
  b. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z akceptacją wszystkich jego warunków przez wynajmującego.

Data wejścia w życie regulaminu: 01.06.2023

tovbanen on Bornholm
Ta strona używa ciasteczek, aby mogła działać lepiej.
Facebook
Instagram