Regulamin Warunków Dokonywania Zwrotów i Rezygnacji na Portalu VisitBornholm.com

 1. Wstęp
  Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zwrotów i rezygnacji z usług wynajmu aktywności i sprzętu sportowego oferowanych przez firmę Spot Guide Ltd. oraz dla transakcji dokonywanych przez kupujących na portalu VisitBornholm.com.

 2. Zwroty dla Usług Spot Guide Ltd.
  a. Klient ma prawo do zwrotu wynajętego sprzętu sportowego lub rezygnacji z aktywności sportowej zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
  b. Zwrot sprzętu jest możliwy tylko w przypadku, gdy sprzęt jest w stanie niepogorszonym i nie został użyty.

 3. Rezygnacja z Usługi Spot Guide Ltd.
  a. Klient może zrezygnować z wynajmu sprzętu lub aktywności sportowej, informując Firmę o swojej decyzji.
  b. Warunki rezygnacji, w tym wymagany czas powiadomienia i ewentualne koszty anulowania, są określone poniżej.

 4. Zwroty i Rezygnacje dla Kupujących na VisitBornholm.com
  a. Kupujący dokonujący zakupów na portalu VisitBornholm.com mają prawo do zwrotu produktów lub rezygnacji z usług zgodnie z warunkami określonymi przez poszczególnych sprzedawców na portalu.
  b. Warunki zwrotów i rezygnacji, w tym terminy i ewentualne koszty, są indywidualnie ustalane przez sprzedawców na VisitBornholm.com.

 5. Warunki Rezygnacji dla Spot Guide Ltd.
  a. Rezygnacja z usługi na więcej niż 48 godzin przed planowanym terminem wynajmu jest bezkosztowa.
  b. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 48 godzin przed planowanym terminem wynajmu, klient może zostać obciążony opłatą anulacyjną.

 6. Zwrot Kosztów
  a. W przypadku rezygnacji zgodnej z warunkami regulaminu, Firma zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej przez klienta.
  b. Zwrot środków nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty akceptacji rezygnacji.

 7. Uszkodzony Sprzęt i Produkty
  a. W przypadku zwrotu uszkodzonego sprzętu lub produktu, klient może zostać obciążony kosztami naprawy lub wymiany.
  b. Firma oraz sprzedawcy na VisitBornholm.com zastrzegają sobie prawo do odmowy zwrotu pełnej kwoty w przypadku zwrotu uszkodzonego sprzętu lub produktu.

 8. Postanowienia Końcowe
  a. Firma oraz sprzedawcy na VisitBornholm.com zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
  b. Akceptacja regulaminu wynajmu oraz zakupów na VisitBornholm.com jest równoznaczna z akceptacją wszystkich jego warunków przez klienta.

Data wejścia w życie regulaminu: 01.01.2024

tovbanen on Bornholm
Ta strona używa ciasteczek, aby mogła działać lepiej.
Facebook
Instagram