Polityka Prywatności dla Kupujących na visitbornholm.com

1. Wprowadzenie

Spot Guide Ltd. zobowiązuje się do ochrony prywatności Kupujących i zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) oraz duńskim ustawodawstwem. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jak zbieramy, używamy, przechowujemy i chronimy dane osobowe Kupujących.

2. Zakres Danych Osobowych

2.1. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą być użyte do identyfikacji osoby fizycznej. Może to obejmować, ale nie jest ograniczone do, imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, danych płatniczych oraz historii zakupów.
2.2. Zebrane dane są niezbędne do realizacji zamówień, komunikacji z Kupującymi, obsługi posprzedażowej oraz celów marketingowych, o ile Kupujący wyrazili na to zgodę.

3. Zbieranie Danych Osobowych

3.1. Dane osobowe są zbierane, gdy Kupujący dokonują zakupów, rejestrują się na stronie, subskrybują newsletter, kontaktują się z obsługą klienta lub w inny sposób interaktywnie korzystają z visitbornholm.com.
3.2. Spot Guide Ltd. może również zbierać dane za pośrednictwem automatycznych środków, takich jak pliki cookies, w celu poprawy funkcjonalności strony i personalizacji doświadczenia użytkownika.

4. Użycie Danych Osobowych

4.1. Dane osobowe Kupujących są używane wyłącznie w celach związanych z działalnością visitbornholm.com, w tym do:

Realizacji zamówień i zarządzania kontami.
Komunikacji z Kupującymi w sprawach związanych z ich zamówieniami i zapytaniami.
Poprawy jakości usług i personalizacji oferty.
Informowania o promocjach, nowościach i innych działaniach marketingowych, o ile Kupujący wyrazili na to zgodę.

5. Udostępnianie Danych Osobowych

5.1. Spot Guide Ltd. nie sprzedaje ani nie wynajmuje danych osobowych Kupujących stronom trzecim.
5.2. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w celu realizacji usług na rzecz Spot Guide Ltd., takich jak przetwarzanie płatności, dostawa towarów, obsługa klienta, itp. Wszystkie takie podmioty są zobowiązane do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

6.1. Spot Guide Ltd. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.
6.2. Mimo stosowania środków bezpieczeństwa, Kupujący powinni być świadomi, że przesyłanie danych przez Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczne i ponoszą odpowiedzialność za ochronę swoich danych logowania i haseł.

7. Prawa Kupujących

7.1. Kupujący mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
7.2. Kupujący mają również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie.

8. Zmiany w Polityce Prywatności

Spot Guide Ltd. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na visitbornholm.com, a Kupujący zostaną o nich poinformowani w odpowiedni sposób.

9. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub chęci skorzystania z praw związanych z ochroną danych, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie.

Data wejścia w życie: 01.01.2024
 

Regulamin dla Kupujących na visitbornholm.com

1. Wstęp

Witamy na visitbornholm.com, stronie należącej do Spot Guide Ltd. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z naszej strony internetowej oraz zakupów dokonywanych przez użytkowników (zwanych dalej "Kupującymi") w Danii.

2. Akceptacja Regulaminu

Korzystając z visitbornholm.com, Kupujący wyrażają zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz wszelkich innych zasad i polityk opublikowanych na naszej stronie.

3. Rejestracja i Konto 

3.1. Aby dokonać zakupu, Kupujący mogą być zobowiązani do utworzenia konta i podania pewnych danych osobowych.
3.2. Kupujący są odpowiedzialni za zachowanie poufności swoich danych logowania i za wszelkie działania wykonane za pośrednictwem ich konta.

4. Proces Zakupu

4.1. Kupujący mogą przeglądać oferty i wybierać produkty lub usługi według swoich preferencji.
4.2. Po wybraniu produktu, Kupujący zostaną poprowadzeni przez proces zakupu, który może obejmować potwierdzenie szczegółów i płatność.

5. Płatności

5.1. Wszystkie ceny są wyrażone w walucie lokalnej i zawierają obowiązujące podatki.
5.2. Akceptujemy różne metody płatności, które są wyraźnie wskazane w procesie zakupu.

6. Polityka Anulowania i Zwrotów

6.1. Szczegóły dotyczące anulowania i zwrotów są określone dla każdej oferty i powinny być dokładnie przeczytane przed dokonaniem zakupu.
6.2. W przypadku anulowania, które kwalifikuje się do zwrotu, Spot Guide Ltd. dokona zwrotu na oryginalną formę płatności w ustalonym terminie.

7. Odpowiedzialność

7.1. Spot Guide Ltd. dokłada wszelkich starań, aby informacje i oferty na visitbornholm.com były aktualne i dokładne. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, opóźnienia lub nieścisłości w treści.
7.2. Usługi świadczone przez trzecie strony są odpowiedzialnością tych podmiotów, a Spot Guide Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za ich działania lub zaniechania.

8. Prawa Autorskie i Własność Intelektualna

Wszystkie treści na visitbornholm.com, w tym teksty, grafiki, logo, są własnością Spot Guide Ltd. lub jej licencjodawców i są chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej.

9. Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z duńskim ustawodawstwem o ochronie danych osobowych oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR), Spot Guide Ltd. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupujących. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

10. Prawa Konsumentów

10.1. Kupujący w Danii mają określone prawa zgodnie z duńskim ustawodawstwem o sprzedaży konsumenckiej, w tym prawo do otrzymania towarów zgodnych z opisem, satysfakcjonującej jakości i nadających się do określonego celu.
10.2. Kupujący mają również prawo do skorzystania z systemu rozstrzygania sporów konsumenckich w przypadku wystąpienia problemów.

11. Zmiany w Regulaminie

Spot Guide Ltd. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym momencie. Aktualna wersja regulaminu będzie zawsze dostępna na visitbornholm.com.

12. Kontakt

W przypadku pytań lub potrzeby kontaktu, prosimy o korzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie.

Data wejścia w życie: 01.01.2024

tovbanen on Bornholm
Ta strona używa ciasteczek, aby mogła działać lepiej.
Facebook
Instagram