Helligpeder

Helligpeder er et lille og søvnigt havn på Bornholms klippefyldte vestkyst mellem Hasle og Vang. Rundt om den lille havn, i skyggen af den stejle kystlinje, ligger små fiskerhuse og et røgeri. Over havnen ligger det, der kaldes „Havnahytterne”, eller „havnehytterne”;. De blev bl.a. brugt til at udveksle oplysninger mellem fiskere og som redskabsskure. De stammer fra det 19. århundrede. I dag kan du også finde individuelle sommerhuse her.

Fiskerhavn Helligpeder på Bornholms vestkyst

Fra de slagne turistveje kan du i Helligpeder se Bornholm, som det var for hundrede år siden.Det eneste, der mangler, er de første fiskere, der tog ud på havet. I dag deles den lille havn af fiskere og sejlere. Fra Helligpeder kan du tage på mange smukke vandreture langs Bornholms barske vestkyst. Mod nord fører en sti først til Teglkås, og derefter til Vang. Nord for Vang kommer du til Jons Kapel - en stejl klippeformation, hvor der efter sigende har boet en eremit.

Havn og fiskeri

Den lille havn har plads til op til 20 både. I 1950'erne anløb seks fiskerbåde Helligpeder som hjemhavn. Ofte var det dog ikke muligt, fordi havnen kæmpede med lavvande. Fiskerne måtte derfor flytte til havnen i Halse og kunne kun anløbe Helligpeder, hvis vandstanden var tilstrækkelig høj.
I værste fald kunne fiskerne ikke engang sætte sejl på grund af den lave vandstand på trods af de gode fiskeforhold. Når forholdene var gode, tog fiskerne ud om aftenen for at sprede deres net. De vendte tilbage til havnen omkring kl. 1-2 om natten for at bringe fangsten i land og til røgeriet. Derefter tog de sig af at reparere nettene.

Helligpeder røgeri

Der blev bygget fire røgerier på Helligpeder. Alle fire står stadig, men er ikke længere i brug. I silderøgningens storhedstid på Bornholm blev silden fra Helligpeder anset for at være øens bedste røgede fisk. Arbejdet på røgeriet var hårdt og opofrende. Meget tidligt om morgenen blev nattens fangst af sild hentet ind og fyldt i de tændte ovne med den. Mænd og kvinder havde travlt med at ryge hele dagen indtil sent om aftenen.
Da der i 1950'erne kom hygiejnestandarder for fiskeforarbejdningsindustrien, gjorde denne udvikling det ikke muligt for de små røgerier at overleve. Alle lokaler skulle være flisebelagt og udstyret med sanitære faciliteter, dette blev et krav og kostede mange røgerier på Bornholm deres eksistens. Røgerierne i Helligpeder overlevede heller ikke som følge af denne lovgivning. I museets røgeri i Hasle kan du lære en masse om røgningens historie på Bornholm.

Historie om Helligpeder

Oprindelsen af stednavnet er ikke helt klar. Det antages, at navngiveren er en sten eller en hellig kilde fra området. Den første omtale af stedet er fra 1570. Stedets centrum har altid været havnen, som flere familier slog sig ned omkring. I 1870 blev havnen udvidet med flere havnebroer af tunge granitsten. Siden da har den ikke ændret form og eksisterer stadig i dag. Siden 1911 har stedet været forbundet med øens veje.

Vandreture omkring Helligpeder

Når du går nordpå fra Helligpeder, kommer du til Teglkås og passerer derefter klipperne Jons Kapel, Hvide Kleven og Blåskinsdalen. Videre kommer vi til Ringebakke stenbruddet og fiskerbyen Vang. Herfra er der kun et stenkast til ruinerne af Hammershus Slot.

tovbanen on Bornholm
Dette websted bruger cookies for at få det til at fungere bedre.
Facebook
Instagram